Visie

Uitgangspunt

Naarmate wij open staan voor de karakteristieken van de site waarbinnen we moeten ontwerpen, kan de architectuur die site genuanceerder beantwoorden, aanvullen, leesbaar maken, versterken, corrigeren. De architectuur zal haar bestaansrecht eerder ontlenen aan die verankering dan aan haar functionaliteit voor de gebruikers van dit moment. De architectuur wordt doorgaans niet beoordeeld op haar gebruiker, maar op haar betekenis voor de plek, en op haar bruikbaarheid in een ruimer tijdsbestek.

Uiteraard moeten wij gebouwen maken die op dit moment voor onze opdrachtgever functioneel zijn. Willen we duurzame gebouwen opleveren dan moeten die ook in de toekomst moeiteloos wisselende programma’s aankunnen.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid betreft o.a. de materiële kwaliteit, en dus de levensduur van de toegepaste materialen en elementen op zich. Eenvoudige, degelijke en liefst natuurlijke materialen genieten onze voorkeur. De energie nodige voor het maken van de gebruikte materialen en vooral de ingewikkeldheid van het recyclageproces, zijn dan weer omgekeerd evenredig aan de duurzaamheid in de zin van spaarzaam omspringen met het milieu.

Energiebeheer is een facet van duurzaam bouwen waarvoor inmiddels prestatie-indexen werden vooropgesteld. We moeten bij elk project onderzoeken of er bepaalde voorzieningen kunnen worden getroffen waarvan de investering op een redelijke termijn wordt teruggewonnen. Dit kan gaan van afdoende isolatie, zonnewering, lichtreflectie, actieve en passieve gevels tot nachtelijke koeling. We trachten de opdrachtgever te motiveren die investering te doen.

Een heel andere vorm van duurzaamheid trachten we te realiseren in de architectuur door contextbewust te ontwerpen. Door te bouwen hebben wij een impact op de bestaande situatie, waardoor deze kan worden versterkt en opgewaardeerd op tal van terreinen, wat zich reflecteert op het gebouw zelf en wat in extremis het gebouw zelfs onmisbaar kan maken.

Duurzaamheid kan ook de betekenis hebben van herbruikbaarheid. Het komt er op neer dat een gebouw in de toekomst een wisselend programma van eisen moet aankunnen. Wanneer de dragende structuur al te zeer op maat wordt gemaakt van één welbepaald bouwprogramma, kunnen wijzigingen in dat programma nefaste gevolgen hebben. Naarmate het gebouw zulke evolutie in de tijd wél kan opnemen kunnen we spreken van een duurzame structuur.